leczenie ubytków próchnicowych metodą tradycyjną lub z zastosowaniem ozonoterapii

odbudowa tkanek zęba materiałami kompozytowymi i glasjonomerowymi

rekonstrukcja rozległych ubytków tkanek zęba przy użyciu wkładów szklanych

leczenie zębów mlecznych z możliwością kolorowych wypełnień

leczenie endodontyczne (kanałowe) z zastosowaniem najnowszych technologii